Toiminta

Petunia tarjoaa monipuolista toimintaa lapsille. Kuukauden aikana ohjelmassa on jumppaa, musiikkia, kädentaitoja, kuvataidetta, draamaa, ympäristökasvatusta sekä tietenkin leikkiä.

Jaamme jokaisen lapsen ikätasoaan ja taitojaan vastavaan pienryhmään. Jakaudumme pienryhmiin ohjatun leikin, aamupiirien, metsäretkien, jumppien ja kädentöiden ym. toiminnan osalta. Teemme projekteja lapsia kiinnostavista aiheista ja käsittelemme niitä draaman, lorujen, tarinoiden, median, musiikin, liikkumisen, leikin ja kuvataiteiden avulla. Näin otamme lapset mukaan oman päiväkotiarkensa suunnitteluun.

Yli 3-vuotiaiden kanssa ihmettelemme yhdessä maailman menoa ja ilmiöitä sekä keskustelemme lapsia kiinnostavista aiheista. Projektit voivat olla kestoltaan parista viikosta jopa koko toimintakauden pituisiin riippuen lasten innostuksesta.

Alle 3-vuotiaat laulavat, loruilevat, liikkuvat ja leikkivät oman ikätasonsa mukaan.

Liikunta

Liikuntatuokioilla pyritään kehittämään lapsen motorisia perusvalmiuksia. Ryhmä on jaettu isoihin ja pieniin jumppareihin. Näin pystymme tarjoamaan lapsille heidän ikätasolleen sopivia motorisia harjoitteita. Tärkeätä on synnyttää lapsessa innostus liikkumiseen.

Musiikki

Musiikki kuuluu jokapäiväiseen toimintaamme. Joka viikko Petuniassa on kokotalon muskarituokio, jossa laulamme, leikimme, soitamme ja rytmitämme.

Kädentaidot

Kädentaidot karttuvat hienomotoriikkaa vaativissa tehtävissä esimerkiksi askartelemalla, piirtämällä tai helmitöiden parissa.

Kuvataide

Kuvataidetta lasten on mahdollista harrastaa sekä ohjatusti että omatoimisesti. Paperit ja kynät ovat lasten ulottuvilla ja melkoisen kovassa käytössä.

Ympäristökasvatus

Otaniemessä on hienot mahdollisuudet ympäristökasvatukselle. Teemme retkiä läheiseen metsään, jossa tutkimme luontoa katselemalla, kuuntelemalla, haistelemalla ja havainnoimalla.

 

Kynäkoulu

Petuniassa toimii niin sanottu kynäkoulu neljä–viisivuotiaille. Kynäkoulussa harjoitellaan muun muassa matematiikkaan ja äidinkieleen liittyviä asioita sekä oikeata kynäotetta, käsitteitä ja vuoronodottamista. Tarkoitus ei ole opettaa lasta lukemaan vaan ennemminkin kehittää lapsen tiedollisia ja taidollisia perusvalmiuksia esikoulua varten.

Retket

Erilaiset retket kuuluvat myös toimintaamme. Yleensä retket ovat aamupäiväretkiä, jolloin tulemme syömään päiväkotiin. Metroyhteys antaa uusia ulottuvuuksia retkeilyyn, kun pääsemme entistä helpommin Helsingin kulttuuriannin pariin.